Elektronsko upravljanje dokumentacijom predstavlja online pristup naših klijenata svim arhiviranim dokumentima.

– Koliko Vam se puta desilo da tražite određeni predmet, a isti se nalazi kod Vašeg kolege u susednoj kancelariji?

Uz pomoć DSC informacionog sistema, u svakom momentu klijent može videti svoju dokumentaciju koju je kompanija Document storage centre preuzela na čuvanje. Takođe, najboljim softverskim rešenjem, možete pratiti kretanje svakog dokukmenta, u svakom momentu.
Elektronsko upravljanje čini kompletan elektronski popis dokumentacije koji se čuva u našoj bazi podataka.
U koliko se odlučite na digitalizaciju određene količine dokumentacije, kompanija Document storage center pruža i ovaj vid usluge.
Sva digitalizovana dokumenta su takođe dostupna samo ovlašćenim licima u Vašoj kompaniji. Pristup sistemu za upravljanje podacima je dostupan 24/7 365 dana u godini sa bilo koje lokacije i uređaja.