Fizičko arhiviranje dokumentacije podrazumeva kompletno izmeštanje arhive klijenata u arhivske depoe Document storage center.
Poslovna dokumentacija se arhivira u skladištu opremljenom po najvišim standardima za čuvanje dokumentacije.
Kvalitetna organizacija čuvanja podataka garantuje Vam napredak poslovanja.

Usluga arhiviranja dokumentacije obuhvata sledeće procese:

Svaka se arhivska kutija sa dokumentima pri dolasku u skladišni centar registruje u bazi podataka DSC informacionog sistema, zatim se konzervira (vakumira) čime sprečavamo uticaj spoljnih faktora i pakuje u specijalne kutije za čuvanje arhive.
Kutije se odlažu u specijalno opremljene arhivske depoe te im se dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj koji omogućava brzo pronalaženje traženog dokumenta.
Dokumentacija po završetku unosa u informacioni sistem postaje vidljiva klijentu na našem Web portalu, što klijentima omogućava potpunu kontrolu nad dokumentacijom. U svakom trenutku ovlašćeno lice klijenta može znati u kojoj se kutiji koji dokument nalazi.
Document storage center Vam daje mogućnost da dokumentacija neophodna za Vaše uspešno poslovanje bude arhivirana na sigurnom mestu a da Vam po potrebi bude dostavljena u roku od 15 minuta u elektronskom obliku putem fax-a ili e-maila ili fizički u roku od 120 minuta na teritoriji Beograda, dok se dostava na teritoriji Srbije obavlja najkasnije u roku od 24h.