O nama – Upoznajte nas

Poslovanje kompanije “ Document storage center” d.o.o. usklađeno je svim zakonskim i podzakonskim aktima.

Usluge koje pruža kompanija baziraju se na dugogodišnjem radu i iskustvu zaposlenih u svim oblastima arhivskog poslovanja, koji u skladu sa inovacijama, prolaze konstantne obuke i usavršavanja u cilju što efikasnijeg i preciznijeg pristupa klijentima.

Polazeći od osnove da su bezbednost i sigurnost najbitniji u celokupnom procesu arhiviranja, kompanija “Document storage center” d.o.o. posluje na najbezbednijem i najvišem nivou zaštite i tajnosti lica i podataka klijenata.

Poslovanje

Osnovna delatnost kompanije” Document storage center” d.o.o. je upravljanje poslovnom arhivom sa najvišim bezbedonosnim standardima na ovim prostorima.

Kompanija pruža usluge:

  • Fizičkog skladištenja dokumentacije

  • Elektronskog upravljanja dokumentacijom

  • Sređivanje registraturskog materijala

  • Skeniranje i digitalizacija dokumenata

  • Poverljivo uništavanje dokumentacije!