U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se može poverljivo uništiti. Poverljivo uništavanje dokumentacije zahteva formiranje komisije, vođenje zapisnika i poštovanje procedura za poverljivo uništavanje dokumentacije.
Kompanija Document storage center u svom poslovanju nudi kompletno rešenje za izlučivanje (uništavanje) bezvrednog registraturskog materijala nastalog u arhivskom i kancelarijskom poslovanju, bez obzira da li dokumentacija smeštena kod korisnika ili u našim arhivskim depoima.

Poverljivo uništavanje dokumentacije podrazumeva sledeće aktivnosti:
•    Sigurno i bezbedno pakovanje dokumentacije u arhivske petoslojne kartonske kutije, preuzimanje i transport dokumentacije vozilima kompanije Document storage center uz sačinjavanje zapisnika o preuzimanju.
•    Separacija dokumentacije
•    Separatno poverljivo uništavanje dokumentacije provlačenjem kroz mašine za seckanje papira različite kalibracije – šredere.
•    Odvoženje uništene dokumentacije na lokaciju za njeno trajno odlaganje i reciklažu.
•    Postupak uništavanja dokumentacije se obavlja u prisustvu komisije kompanije Document storage center
•    Nakon poverljivog uništavanja dokumentacije izrađuje se i dostavlja Zapisnik o uništavanju registraturskog materijala, kao i Zapisnik o kretanju papirnog otpada.

Ovom uslugom izbegavamo bespotrebno čuvanje i arhiviranje dokumentacije, čime vršimo znatnu uštedu novca, vremena i prostora jedne kompanije.
Svu potrebnu dokumentaciju možemo uništiti najbezbednije i uz poštovanje svih procedura i propisa vezanih za tu oblast, uz saglasnost i na zahtev klijenta.